BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Cập nhật Bing

Bing Webmaster Tools thống kê thêm truy cập từ Yahoo

Yahoo - Bing traffic spikeTheo thông tin từ SERoundTable.com ngày 19/08/2011 thì Bing đã cập nhật thêm việc thống kê những truy cập từ Yahoo vào Bing Webmaster Tools. Việc cập nhật này có lẽ được triển khai vào ngày 13 vừa rồi, bởi vì nếu như bạn đăng nhập vào Bing Webmaster Tools sẽ thấy truy cập tăng vọt bắt đầu từ ngày 13/08/2011.

Những thống kê truy cập trong Bing Webmaster Tools từ Yahoo này bao gồm những thông số sau:

  • Impressions: Số lần xuất hiện.

  • Clicks: Số lần click chuột.

  • Click Through Rates (CTR): Tỉ lệ những click chuột từ các impression.