BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Google cập nhật Google Panda 3.9.2 18/09/2012

Google Panda 3.9.2Vào ngày 18/09/2012 vừa rồi, trên trang Twitter của mình, Google đã chính thức xác nhận việc cập nhật Google Panda phiên bản 3.9.2. Trong lần cập nhật này đã ảnh hưởng xấp xỉ khoảng 0.7% số lượng các truy vấn tìm kiếm.

Ở lần cập nhật này, Google cũng chỉ triển khai thuật toán Panda của mình mà không có sự thay đổi nào trong thuật toán. Do đó vẫn chưa thể đánh dấu phiên bản này là phiên bản Google Panda 4.0 được.

Dưới đây là thông tin xác nhận của Google trên Twitter của mình:
Panda refresh is rolling out—expect some flux over the next few days. Fewer than 0.7% of queries noticeably affected:goo.gl/woSU3

Trước đó, nhiều người đã nghĩ phiên bản Google Panda này được cập nhật, nhưng thực tế không đúng như vậy mà là Google chỉ cập nhật thuật toán để hiển thị sự đa dạng trong kết quả tìm kiếm đối với những tên miền khác nhau. Các bạn có thể xem thông tin này tại đây: http://www.seroundtable.com/google-search-diversity-15708.html

Đối với cá nhân mình thì ở lần cập nhật này, website Công ty mình (www.vietsol.net) đã được phục hồi thứ hạng kể từ sau khi bị rớt hạng hàng loạt ở lần cập nhật phiên bản Google Penguin đầu tiên.

Sau đây là những cập nhật của các phiên bản Google Panda cũ: