BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Google+ dành cho doanh nghiệp đã được triển khai

Như vậy điều cuối cùng mà các doanh nghiệp mong đợi cũng đã đến sau 4 tháng mạng xã hội này được triển khai kể từ phiên bản Close Beta. Hôm nay, Google chính thức tuyên bố cho ra đời các trang Google+ dành cho doanh nghiệp và các tổ chức, sản phẩm hay thương hiệu...

Như những tuyên bố trước đây của Google, Google+ chỉ dùng cho người dùng cá nhân và Google sẽ có các trang cho doanh nghiệp riêng. Nhiều người đã cho rằng Google quá khắt khe, tuy nhiên theo tôi đó là một sự sàng lọc và phân loại hợp lý cho nội dung thông tin. Cũng chính vì lý do này mà Google đã quyết tâm loại bỏ những profile doanh nghiệp được sử dụng dưới dạng tài khoản cá nhân.

Và như vậy cũng có nghĩa là từ nay các doanh nghiệp, tổ chức, các thương hiệu và tóm lại theo như Google nói là không phải thực thể con người có thể tạo ra được profile.
Finally, Google is now allowing businesses, brands and any non-human entity to participate in its Google+ social network, through new Google+ Pages that are launching today.

SearchEngineLand.comTuy nhiên, theo như thông báo của Google, mặc dù các trang doanh nghiệp đang được tạo ra từ ngày hôm nay nhưng không có nghĩa rằng bạn có thể tự tạo ra được. Theo tôi thì có lẽ Google muốn để các thương hiệu có uy tín tạo ra trước để tránh việc đánh cắp thương hiệu. Việc bạn có thể tự tạo một trang doanh nghiệp cho mình sẽ diễn ra trong thời gian sớm sắp tới.

Nếu như bạn có thể được phép để tạo trang doanh nghiệp, Google sẽ yêu cầu bạn chọn một trong 5 danh mục sau khi bạn bắt đầu truy cập để tạo trang của mình:

  • Local Business or Place: Trang doanh nghiệp cục bộ hay địa điểm.

  • Product or Brand: Sản phẩm hoặc thương hiệu.

  • Company, Institution or Organization: Công ty hoặc các tổ chức.

  • Arts, Entertainment or Sports: Giải trí, nghệ thuật hoặc thể thao.

  • Other: Danh mục khác.


Để bắt đầu tạo một business pages cho bạn hãy vào đây: https://plus.google.com/pages/create