BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Hình ảnh mô tả về mạng xã hội Google+

Hôm nay trên stream của tôi, Gabriel Vasile có chia sẽ một tấm hình mô tả hầu hết về mạng xã hội Google+ thấy cũng hay hay nên post lên đây chia sẽ cùng các bạn. Đây cũng đồng thời giúp bạn hiểu được cách sử dụng Google+ tốt hơn.

Mô tả về Google+