BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

10 điều răn trong mối quan hệ con người

Cách đây vài hôm, trên mạng xã hội Google, tôi nhận được một chia sẻ từ người nước ngoài về 10 điều răn trong mối quan hệ con người bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã dùng Google translate để dịch và viết lại theo cách hiểu của mình. 10 điều răn đó trong nguyên gốc mà tôi được chia sẻ như sau:
Los 10 Mandamientos de las Relaciones Humanas

1. Háblele a las personas amablemente: no hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar.

2. Sonría a la gente: Se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el ceño y sólo 15 para sonreír.

3. Llame a las personas por su nombre: La música más agradable para el oído de cualquiera, es el sonido su propio nombre.

4. Sea amigable y cortés: Si desea tener amigos sea agradable.

5. Sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuese un placer.

6. Interesese verdaderamente en las personas, puede simpatizar con ellas y todo si se le propone.

7. Sea generoso para hacer resaltar las buenas cualidades y... cuidado al criticar.

8. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se lo agradecerán.

9. Tome en consideración los sentimientos de los demás, en toda controversia hay tres opiniones o puntos de vista, el del otro, el suyo y el correcto.

10. Esté dispuesto a prestar servicio: Lo que más cuenta en la vida, es lo que hacemos por los demás

Fuente: sanacionnatural.net

Sở dĩ tôi gửi bản gốc lên là để bạn có thể tự dịch lại theo cách hiểu của bạn, và có thể cách hiểu và cách dịch của tôi không được tốt. Dưới đây là đoạn dịch của tôi:
10 điều răn trong mối quan hệ con người:

1. Nói chuyện với mọi người một cách nhẹ nhàng: không có gì là tốt đẹp bằng một cụm từ chúc mừng vui vẻ.

2. Hãy mỉm cười: Chúng ta cần sử dụng 25 cơ để tiết kiệm nụ cười và chỉ cần 15 cơ để cười.

3. Gọi bằng tên: Khúc nhạc lọt tai nhất đối với bất kỳ ai chính là âm thanh của riêng mình.

4. Hãy thân thiện và lịch sự: Có thêm được những người bạn là điều tốt đẹp.

5. Hãy thân thiện, nói chuyện và hành động như là tất cả niềm vui của mình.

6. Hãy quan tâm và thông cảm với mọi người, đặc biệt là đối với những người mà bạn tiếp xúc.

7. Sự rộng lượng thể hiện những bản chất tốt khi bạn đón nhận những chỉ trích.

8. Hãy quan tâm đến những cảm xúc của người khác, bạn sẽ nhận được những lời cảm ơn.

9. Hãy xem xét những cảm xúc của người khác, cho dù là những ý kiến, quan điểm khác với quyền lợi của mình.

10. Sẵn sàng phục vụ: Điều giá trị nhất trong cuộc đời là những gì chúng ta làm được cho người khác.

Khi tôi gửi lên chia sẻ cho bạn bè của mình thì thấy rằng đa phần ai cũng thích nhất là câu số 10. Nhưng để làm được điều đó không phải đơn giản.