BabyWolf - Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Blog cá nhân chia sẻ về thiết kế web, SEO, Online Marketing, giải pháp web, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Danh mục: Máy chủ - Server

Khắc phục lỗi module PHP fileinfo khi cài đặt trên CentOS

Thông thường, bạn sẽ cài đặt PHP bằng một gói nào đó hoặc có các phần mềm cài đặt như Vertrigo, Xampp, Lampp, Wamp... có bao gồm cả Apache, PHP, MySQL... Sau khi cài đặt xong thì PHP cũng sẽ tự động cài đặt một số modules có sẵn.

Nhìn chung là mình không rõ lắm trên Windows thì có bị lỗi hay không do mình cũng ít khi quan tâm bởi vì thường mình chỉ ứng dụng Apache, PHP, MySQL làm localhost là chính. Thế nhưng trên Linux và đặc biệt là đối với CentOS mình thấy sau khi cài đặt PHP thường hay xuất hiện lỗi module fileinfo. Mặc dù lỗi này không ngăn cản PHP Engine được thực thi nhưng sẽ được ghi vào file log error.